Chiến thuật của Tây Ban Nha với người từ chối tiêm vaccine COVID-19

Tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech cho nhóm đối tượng ưu tiên tại Guadalajara, Tây Ban Nha. Ảnh: AFP.
Tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech cho nhóm đối tượng ưu tiên tại Guadalajara, Tây Ban Nha. Ảnh: AFP.
Tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech cho nhóm đối tượng ưu tiên tại Guadalajara, Tây Ban Nha. Ảnh: AFP.
Lên top