Chiến thắng quan trọng của ông Biden sau 6 tuần tại nhiệm

Tổng thống Joe Biden phát biểu sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cứu trợ 1,9 nghìn tỉ USD. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden phát biểu sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cứu trợ 1,9 nghìn tỉ USD. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden phát biểu sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cứu trợ 1,9 nghìn tỉ USD. Ảnh: AFP
Lên top