Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chiến sự dữ dội, phiến quân Syria phá vây ở Aleppo