Chiến lược xoay trục Châu Á của Mỹ đối mặt chướng ngại trong 2016