Chiến lược ngăn chặn biến thể Delta ở Australia

Thủ tướng Australia Scott Morrison bảo vệ chiến lược phong tỏa chống COVID-19. Ảnh: AFP
Thủ tướng Australia Scott Morrison bảo vệ chiến lược phong tỏa chống COVID-19. Ảnh: AFP
Thủ tướng Australia Scott Morrison bảo vệ chiến lược phong tỏa chống COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top