Chiến lược lựa chọn vaccine COVID-19 ở Châu Á

Nghiên cứu vaccine COVID-19 ở Đại học Chulalongkorn, Thái Lan. Ảnh: AFP
Nghiên cứu vaccine COVID-19 ở Đại học Chulalongkorn, Thái Lan. Ảnh: AFP
Nghiên cứu vaccine COVID-19 ở Đại học Chulalongkorn, Thái Lan. Ảnh: AFP
Lên top