Chiến lược giữ thế thượng phong của Triều Tiên

Tuần hành vì hòa bình ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Tuần hành vì hòa bình ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP