Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chiến hạm Nga cập cảng Cam Ranh

Chiến hạm Đô đốc Vinogradov. Ảnh: Sputnik
Chiến hạm Đô đốc Vinogradov. Ảnh: Sputnik