Chiến dịch tranh cử của Trump, Clinton “phớt lờ” nhu cầu căn bản của người Mỹ