Chiến dịch tiêm chủng ở Việt Nam qua góc nhìn nhà báo Mỹ

Nhà báo Amiad Horowitz viết về trải nghiệm tiêm chủng ở Việt Nam trên trang People’s World. Ảnh chụp màn hình
Nhà báo Amiad Horowitz viết về trải nghiệm tiêm chủng ở Việt Nam trên trang People’s World. Ảnh chụp màn hình
Nhà báo Amiad Horowitz viết về trải nghiệm tiêm chủng ở Việt Nam trên trang People’s World. Ảnh chụp màn hình
Lên top