Chiến dịch Quốc tế Xóa bỏ Vũ khí hạt nhân được trao giải Nobel Hòa bình 2017

Chiến dịch Quốc tế Xóa bỏ Vũ khí hạt nhân được trao giải Nobel Hòa bình 2017. Ảnh: Getty
Chiến dịch Quốc tế Xóa bỏ Vũ khí hạt nhân được trao giải Nobel Hòa bình 2017. Ảnh: Getty
Chiến dịch Quốc tế Xóa bỏ Vũ khí hạt nhân được trao giải Nobel Hòa bình 2017. Ảnh: Getty

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top