Chiến dịch "phủ vaccine" từ sớm đã giúp UAE khống chế dịch bệnh COVID-19

Vaccine phổ biến và được sử dụng rộng rãi hầu hết tại UAE là vaccine Hayat-Vax, Sputnik-V. Đồ họa: Hương Giang
Vaccine phổ biến và được sử dụng rộng rãi hầu hết tại UAE là vaccine Hayat-Vax, Sputnik-V. Đồ họa: Hương Giang
Vaccine phổ biến và được sử dụng rộng rãi hầu hết tại UAE là vaccine Hayat-Vax, Sputnik-V. Đồ họa: Hương Giang
Lên top