Chiến dịch ông Joe Biden sẵn sàng "đấu" với ông Donald Trump ở tòa

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden phát biểu trong đêm bầu cử tại Trung tâm Chase ở Wilmington, Delaware. Ảnh: AFP.
Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden phát biểu trong đêm bầu cử tại Trung tâm Chase ở Wilmington, Delaware. Ảnh: AFP.
Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden phát biểu trong đêm bầu cử tại Trung tâm Chase ở Wilmington, Delaware. Ảnh: AFP.
Lên top