Chiến dịch của ông Trump phản đối chủ đề của cuộc tranh luận bầu cử Mỹ cuối

Phiên tranh luận bầu cử Mỹ cuối cùng giữa Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden dự kiến tổ chức tối 22.10. Ảnh: CNN.
Phiên tranh luận bầu cử Mỹ cuối cùng giữa Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden dự kiến tổ chức tối 22.10. Ảnh: CNN.
Phiên tranh luận bầu cử Mỹ cuối cùng giữa Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden dự kiến tổ chức tối 22.10. Ảnh: CNN.
Lên top