Chiến đấu cơ uy lực của Pháp xuất kích hủy diệt cơ sở vũ khí hóa học Syria

Chiến đấu cơ Rafale của Pháp xuất kích không kích cơ sở vũ khí hóa học Syria. Ảnh: P.V
Chiến đấu cơ Rafale của Pháp xuất kích không kích cơ sở vũ khí hóa học Syria. Ảnh: P.V
Chiến đấu cơ Rafale của Pháp xuất kích không kích cơ sở vũ khí hóa học Syria. Ảnh: P.V
Lên top