Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chiến đấu cơ Nga tiếp tục dội bom Aleppo