Chiến đấu cơ Mỹ tiêu diệt 20 tay súng IS chỉ trong 1 ngày