Chiến đấu cơ F-22 xuất kích khi máy bay hãng American Airlines gặp sự cố

Hai máy bay chiến đấu F-22 của Hải quân Mỹ. Ảnh: Getty
Hai máy bay chiến đấu F-22 của Hải quân Mỹ. Ảnh: Getty
Hai máy bay chiến đấu F-22 của Hải quân Mỹ. Ảnh: Getty
Lên top