Chiếm thêm trụ sở Bộ Ngoại giao, người biểu tình đòi Thủ tướng Thái từ chức

Hàng trăm nghìn người tham gia biểu tình ở Thái Lan.
Hàng trăm nghìn người tham gia biểu tình ở Thái Lan.
Hàng trăm nghìn người tham gia biểu tình ở Thái Lan.
Lên top