Chiêm ngưỡng sao Thổ sáng rõ nhất trong hôm nay

Sao Thổ, Mặt trời và Trái đất nằm trên một đường thẳng nhờ đó người yêu thiên văn có thể nhìn thấy sao Thổ trên bầu trời đêm. Ảnh: NASA
Sao Thổ, Mặt trời và Trái đất nằm trên một đường thẳng nhờ đó người yêu thiên văn có thể nhìn thấy sao Thổ trên bầu trời đêm. Ảnh: NASA
Sao Thổ, Mặt trời và Trái đất nằm trên một đường thẳng nhờ đó người yêu thiên văn có thể nhìn thấy sao Thổ trên bầu trời đêm. Ảnh: NASA
Lên top