Chicago trải qua ngày chết chóc nhất trong 60 năm với 18 vụ giết người

Keishanay Bolden, 18 tuổi, một trong số những nạn nhân của 18 vụ giết người ngày 31.5 tại Chicago. Ảnh:  Western Illinois University.
Keishanay Bolden, 18 tuổi, một trong số những nạn nhân của 18 vụ giết người ngày 31.5 tại Chicago. Ảnh: Western Illinois University.
Keishanay Bolden, 18 tuổi, một trong số những nạn nhân của 18 vụ giết người ngày 31.5 tại Chicago. Ảnh: Western Illinois University.
Lên top