Chia sẻ của bệnh nhân COVID-19 đầu tiên thực hiện ghép phổi ở Mỹ

Mayra Ramirez, bệnh nhân COVID-19 đầu tiên được phép phổi tại Mỹ. Ảnh: AP.
Mayra Ramirez, bệnh nhân COVID-19 đầu tiên được phép phổi tại Mỹ. Ảnh: AP.
Mayra Ramirez, bệnh nhân COVID-19 đầu tiên được phép phổi tại Mỹ. Ảnh: AP.
Lên top