Chìa khóa phát hiện sự sống ngoài hành tinh trong nghiên cứu thiên văn mới

Nghiên cứu mới có thể giải đáp cho câu hỏi về sự sống ngoài hành tinh. Ảnh: Getty/AFP.
Nghiên cứu mới có thể giải đáp cho câu hỏi về sự sống ngoài hành tinh. Ảnh: Getty/AFP.
Nghiên cứu mới có thể giải đáp cho câu hỏi về sự sống ngoài hành tinh. Ảnh: Getty/AFP.
Lên top