Chìa khóa giãi mã sao Hỏa mất nước ở núi 3,6 tỉ năm tuổi

Núi Sharp bên trong miệng núi lửa Gale trên sao Hỏa đã tìm thấy bằng chứng chứng minh hành tinh đỏ không mất nước cùng một lúc. Ảnh: NASA
Núi Sharp bên trong miệng núi lửa Gale trên sao Hỏa đã tìm thấy bằng chứng chứng minh hành tinh đỏ không mất nước cùng một lúc. Ảnh: NASA
Núi Sharp bên trong miệng núi lửa Gale trên sao Hỏa đã tìm thấy bằng chứng chứng minh hành tinh đỏ không mất nước cùng một lúc. Ảnh: NASA
Lên top