Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chia buồn với đất nước "sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" cho Việt Nam