Chỉ trong vòng 10 ngày, Bắc Kinh xét nghiệm COVID-19 gần 2,3 triệu người

Nhân viên y tế đang tiến hành kiểm dịch COVID-19 ở Trung Quốc. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế đang tiến hành kiểm dịch COVID-19 ở Trung Quốc. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế đang tiến hành kiểm dịch COVID-19 ở Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top