Chỉ trích thậm tệ Liên Hợp Quốc, Mỹ tiếp tục rút khỏi 2 thỏa thuận quốc tế

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi 2 thỏa thuận quốc tế. Ảnh: Vox
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi 2 thỏa thuận quốc tế. Ảnh: Vox
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi 2 thỏa thuận quốc tế. Ảnh: Vox
Lên top