Chi tiết ảo diệu chưa từng thấy "dệt tấm thảm thiên hà ngoạn mục"

Ảnh chụp Ngân Hà trong cuộc thi "Milky Way Photographer of the Year" 2021. Ảnh: Milky Way Photographer of the Year
Ảnh chụp Ngân Hà trong cuộc thi "Milky Way Photographer of the Year" 2021. Ảnh: Milky Way Photographer of the Year
Ảnh chụp Ngân Hà trong cuộc thi "Milky Way Photographer of the Year" 2021. Ảnh: Milky Way Photographer of the Year
Lên top