Chi phí cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 tốn kém nhất lịch sử

Trong cuộc bầu cử Mỹ 2020, ông Joe Biden quyên góp gần 1 tỉ USD, trong khi ông Donald Trump huy động được gần 600 triệu USD. Ảnh: Reuters
Trong cuộc bầu cử Mỹ 2020, ông Joe Biden quyên góp gần 1 tỉ USD, trong khi ông Donald Trump huy động được gần 600 triệu USD. Ảnh: Reuters
Trong cuộc bầu cử Mỹ 2020, ông Joe Biden quyên góp gần 1 tỉ USD, trong khi ông Donald Trump huy động được gần 600 triệu USD. Ảnh: Reuters
Lên top