Chỉ huy Iran lệnh bắn rơi máy bay Ukraina: "Tôi ước mình đã chết"

Tướng Amir Ali Hajizadeh. Ảnh: AFP.
Tướng Amir Ali Hajizadeh. Ảnh: AFP.
Tướng Amir Ali Hajizadeh. Ảnh: AFP.
Lên top