Chỉ đạo ứng phó lũ lụt mới nhất của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP.
Lên top