Chỉ còn 10 quốc gia chưa bị COVID-19 tấn công tính tới 29.10

Đảo Jabor thuộc quần đảo Marshall. Quần đảo Marshall thông báo đã xác nhận ca COVID-19 đầu tiên vào ngày 28.10, đưa quần đảo này ra khỏi danh sách những nơi cuối cùng trên thế giới chưa bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Ảnh: AFP.
Đảo Jabor thuộc quần đảo Marshall. Quần đảo Marshall thông báo đã xác nhận ca COVID-19 đầu tiên vào ngày 28.10, đưa quần đảo này ra khỏi danh sách những nơi cuối cùng trên thế giới chưa bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Ảnh: AFP.
Đảo Jabor thuộc quần đảo Marshall. Quần đảo Marshall thông báo đã xác nhận ca COVID-19 đầu tiên vào ngày 28.10, đưa quần đảo này ra khỏi danh sách những nơi cuối cùng trên thế giới chưa bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Ảnh: AFP.
Lên top