Chỉ có hơn 30% dân số ở Nhật Bản thực hiện việc giữ khoảng cách xã hội

Theo cuộc khảo sát quốc gia, chỉ có hơn 30% dân số ở Nhật Bản thực hiện việc giữ khoảng cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Ảnh: Bloomberg
Theo cuộc khảo sát quốc gia, chỉ có hơn 30% dân số ở Nhật Bản thực hiện việc giữ khoảng cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Ảnh: Bloomberg
Theo cuộc khảo sát quốc gia, chỉ có hơn 30% dân số ở Nhật Bản thực hiện việc giữ khoảng cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Ảnh: Bloomberg
Lên top