Chỉ bằng lưới phòng không Liên Xô, Syria hạ tên lửa Mỹ nhiều chưa từng có

Tên lửa Buk-M3. Ảnh: Sputnik
Tên lửa Buk-M3. Ảnh: Sputnik
Tên lửa Buk-M3. Ảnh: Sputnik

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM