Chỉ 2 phút, robot diệt gọn virus SARS-CoV-2

Robot LightStrike. Ảnh: Xenex.
Robot LightStrike. Ảnh: Xenex.
Robot LightStrike. Ảnh: Xenex.
Lên top