Chechnya sẵn sàng điều quân đến Syria theo lệnh của Tổng thống Putin

Lực lượng an ninh Chechnya. Ảnh: Sputnik
Lực lượng an ninh Chechnya. Ảnh: Sputnik
Lực lượng an ninh Chechnya. Ảnh: Sputnik
Lên top