Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chechnya kêu gọi sửa đổi Hiến pháp để Tổng thống Putin giữ thêm nhiệm kỳ

Tổng thống Vladimir Putin đang trong nhiệm kỳ thứ 4. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Vladimir Putin đang trong nhiệm kỳ thứ 4. Ảnh: Sputnik