Chế tạo vaccine bằng mRNA - đỉnh cao của công nghệ

Thử nghiệm vaccine COVID-19 sản xuất bằng công nghệ mRNA tại Moderna. Nguồn: AFP
Thử nghiệm vaccine COVID-19 sản xuất bằng công nghệ mRNA tại Moderna. Nguồn: AFP
Thử nghiệm vaccine COVID-19 sản xuất bằng công nghệ mRNA tại Moderna. Nguồn: AFP
Lên top