Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cháy xe bồn, hơn 100 người mót xăng thiệt mạng