Cháy rừng Ukraina khiến phóng xạ gần Chernobyl cao gấp 16 lần

Phóng xạ ở Chernobyl cao gấp 16 lần bình thường. Ảnh: Reuters
Phóng xạ ở Chernobyl cao gấp 16 lần bình thường. Ảnh: Reuters
Phóng xạ ở Chernobyl cao gấp 16 lần bình thường. Ảnh: Reuters
Lên top