Cháy rừng tàn khốc ở Mỹ: Chỉ còn lại tro tàn và đổ nát

Lên top