Cháy rừng ở Australia: Biểu tình chỉ trích chính sách khí hậu

Những người biểu tình giơ cáo các biểu ngữ trong cuộc biểu tình chống biến đổi khí hậu ở Sydney ngày 10.1.2020. Ảnh: Reuters
Những người biểu tình giơ cáo các biểu ngữ trong cuộc biểu tình chống biến đổi khí hậu ở Sydney ngày 10.1.2020. Ảnh: Reuters
Những người biểu tình giơ cáo các biểu ngữ trong cuộc biểu tình chống biến đổi khí hậu ở Sydney ngày 10.1.2020. Ảnh: Reuters
Lên top