Cháy rừng không thể kiểm soát ở Mỹ

Một vụ cháy rừng ở Mỹ cuối năm 2020. Ảnh: AFP
Một vụ cháy rừng ở Mỹ cuối năm 2020. Ảnh: AFP
Một vụ cháy rừng ở Mỹ cuối năm 2020. Ảnh: AFP
Lên top