Cháy rừng dữ dội ở bang California, 150.000 người di tản

Cháy rừng dữ dội ở bang California, Mỹ. Ảnh: F.N
Cháy rừng dữ dội ở bang California, Mỹ. Ảnh: F.N