Cháy rừng Australia: Những điều tồi tệ hơn vẫn còn phía trước

Cháy rừng Australia gây thiệt hại nghiêm trọng. Ảnh: NYT
Cháy rừng Australia gây thiệt hại nghiêm trọng. Ảnh: NYT
Cháy rừng Australia gây thiệt hại nghiêm trọng. Ảnh: NYT
Lên top