Cháy rừng Australia: Cơn mưa ngang qua mang theo hy vọng

Những cơn mưa xuất hiện trong tình hình cháy rừng dữ dội ở Australia mang đến hy vọng mới. Ảnh: TMU
Những cơn mưa xuất hiện trong tình hình cháy rừng dữ dội ở Australia mang đến hy vọng mới. Ảnh: TMU
Những cơn mưa xuất hiện trong tình hình cháy rừng dữ dội ở Australia mang đến hy vọng mới. Ảnh: TMU
Lên top