Cháy rừng Australia: Cấp tập đan găng may túi cho gấu koala, kangaroo con

Một chú gấu túi koala bị thương được cứu ra từ đám cháy rừng Australia. Ảnh: Getty.
Một chú gấu túi koala bị thương được cứu ra từ đám cháy rừng Australia. Ảnh: Getty.
Một chú gấu túi koala bị thương được cứu ra từ đám cháy rừng Australia. Ảnh: Getty.
Lên top