Cháy rừng Amazon - thảm họa của cả thế giới

Bản đồ cho thấy vị trí của tất cả các vụ cháy rừng tại Brazil từ ngày 13.8. Ảnh: Global Forest Watch.
Bản đồ cho thấy vị trí của tất cả các vụ cháy rừng tại Brazil từ ngày 13.8. Ảnh: Global Forest Watch.
Bản đồ cho thấy vị trí của tất cả các vụ cháy rừng tại Brazil từ ngày 13.8. Ảnh: Global Forest Watch.
Lên top