Cháy rừng Amazon tàn phá trái đất như vũ khí huỷ diệt hàng loạt

Bản đồ cho thấy vị trí của tất cả các vụ cháy rừng tại Brazil từ ngày 13.8. Ảnh: Global Forest Watch.
Bản đồ cho thấy vị trí của tất cả các vụ cháy rừng tại Brazil từ ngày 13.8. Ảnh: Global Forest Watch.
Bản đồ cho thấy vị trí của tất cả các vụ cháy rừng tại Brazil từ ngày 13.8. Ảnh: Global Forest Watch.
Lên top