Cháy rừng Amazon nguy kịch đến mức đây là thảm hoạ của cả thế giới

Một góc rừng Amazon bị cháy ở Iranduba, Brazil, ngày 20.8.2019. Ảnh: Reuters
Một góc rừng Amazon bị cháy ở Iranduba, Brazil, ngày 20.8.2019. Ảnh: Reuters
Một góc rừng Amazon bị cháy ở Iranduba, Brazil, ngày 20.8.2019. Ảnh: Reuters
Lên top